Built with Berta.me

  1. Stad voor Kinderen  2013 [NL]
    Een stedenbouwkundig handboek voor meer spel en beweging in de stad. Ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met werkgroep Stad voor Kinderen.

  2. Pilotstudie informatieplatform Rotterdam voor Kinderen, i.o.v. Gemeente Rotterdam  2012 [NL]

  3. Presentatie Programma van Eisen en Schetsontwerp IP Spangesekade (9.12.2013

    Presentatie Programma van Eisen en Schetsontwerp IP Spangesekade (9.12.2013

    Organisatie participatieproces programma van eisen & schetsontwerp inrichtingsplan Spangesekade. Deelname werkgroep Kaderstelling Schiezicht Complexi.s.m. stichting Schiezicht.info  2013 [NL]